Ochrana zdravia BOZP

79/ rok
 • Vstupné dokumenty
 • Úspešné výsledky
 • Skupinové zľavy
 • Súčinnosť s orgánmi
 • Poistenie zodpovednosti
 • Pravidelná aktualizácia

Školenia pre zamestnancov

15/ osoba
 • Úspešné výsledky
 • Skupinové zľavy pre veľké firmy
 • Súčinnosť s orgánmi v prípade kontrol
 • Kompletná dokumentácia
 • Vstupné dokumenty
 • Periodické školenia

Ochrana pred požiarmi

149/ rok
 • Úspešné výsledky
 • Skupinové zľavy
 • Súčinnosť s orgánmi
 • Poistenie zodpovednosti
 • Vstupné dokumenty
 • Školenia zamestnancov

Ceny ostatných služieb Vám radi poskytneme na vyžiadanie.

Nezáväzná cenová ponuka