TYP ZARIADENIA CENA ZA ZARIADENIE TERMÍN ODBORNEJ PREHLIADKY TERMÍN ODBORNEJ SKÚŠKY POZNÁMKA
Technické prehliadky motorových vozíkov ( Nariadenie vlády 392/2006 Z.z., STN 3691+Amd 1 )
Motorový vozík vysokozdvižný so spaľovacím motorom od 40 ,- € 1x 12 mesiacov
Motorový vozík vysokozdvižný s elektrickým motorom od 35 ,- € 1x 12 mesiacov
Vysokozdvižný vozík ručne vedený 15 ,- € 1x 12 mesiacov
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení ( Vyhláška 508/2009 Z.z., STN 27 0142 )
Mostové žeriavy elektrické do 5 t od 70 ,- € 1x za 24 ¹ mesiacov 1x za 48 ¹ mesiacov Skupina: Aa
Mostové žeriavy elektrické do 20 t od 85 ,- € 1x za 24 ¹ mesiacov 1x za 48 ¹ mesiacov Skupina: Aa
Vežové žeriavy podľa nosnosti od 90 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa
Mobilné žeriavy ( Autožeriav ) podľa nosnosti od 90 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa
Nakladací žeriav ( Hydraulická a mechanická ruka ) od 60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa
Odborná prehliadka trvalej žeriavovej dráhy od 45 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov  –
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s  výškou zdvihu nad 1,5 m s ŠPZ od 80 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Ab
Pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a s  výškou zdvihu nad 1,5 m bez ŠPZ od 50 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Ab
Portálové žeriavy ( Kozové žeriavy ) 50 ,- € 1x za 24 mesiacov 1x za 48 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Konzolové žeriavy ( Stĺpové otočné žeriavy ) 50 ,- € 1x za 24 mesiacov 1x za 48 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Elektrický kladkostroj 35 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Ručný kladkostroj 20 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Elektrický vrátok 25 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Aa,Ba
Zariadenie na zavesenie alebo uchopenia bremena napr. traverza, magnet, prísavkové zariadenia, kliešte, drapáky 15-40 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Bc2
Zdvíhacia rampa, plošina, automobilové zdviháky 40-60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Bd
Zvislé posuvné brány s výškou zdvihu nad 2,7 m 30-60 ,- € 1x za 12 mesiacov 1x za 24 mesiacov Skupina: Bf
Viazacie a závesné prostriedky napr. ( laná, reťaze, textilné popruhy, pásy, háky, strmene, kliešte ) 2-15 ,- € 1x za 3 mesiace
1x za 6 mesiacov
1x za 12 mesiacov
Skupina: Ca
Materiálno technické zabezpečenie
Denník zdvíhacích zariadení 4 ,- € Ku každému zdvíhaciemu zariadeniu je potrebné priradiť denník zdvíhacích zariadení Formát : A4,