Druh:
I, A, B, C (Nízkozdvižné vozíky)I, II, A, W1I, II, A, C, D, W1I, II, A, B, C, D, W1I, II, A, B, C, D, E, W1 (Odporúčame)I, II, A, B, C, D, E, W1, W2I, II, A, B, C, D, E, W1, W2, G (Odporúčame do zahraničia)
Platba:
Názov firmy:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:
Ulica:
Číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Skupiny vodičského oprávnenia:
A1AB1C1CD1DBEC1BCED1EDEAMTNevlastním vodičské oprávnenie
Číslo vodičského preukazu:

Váš e-mail:*
Telefónne číslo:*
Zahraničné číslo:
Som si vedomý/a, že ako žiadateľ som povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu (nie staršie ako 6 mesiacov), na ktorú žiadam vydanie preukazu alebo dokladu a doklady, ktorými preukážem splnenie zákonom stanovených podmienok.
Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že nie som telesne a duševne nespôsobilý/á pre výkon činností v žiadosti uvedených, netrpím žiadnou utajenou chorobou a nie je mi známa žiadna duševná vada, ktorá by ma činila pre výkon činností neschopným.

Vyhlasujem, že som prečítal/a, porozumel/a a prijal/a vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.