Project Description

ZDVÍHACIE ZARIADENIA
PLOŠINY BEZ ŠPZ

Miesto konania – Nitra

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ

Všade tam, kde je vo väčších výškach potrebná ľudská práca, sa uplatnia pracovné plošiny. Pracovné plošiny sa využívajú napríklad pre práce na fasádach budov, údržby mostov, revíziách verejného osvetlenia, montážnych prác všetkých druhov, atď. Poznáme viac druhov pracovných plošín a to od nožnicových pracovných plošín, cez teleskopické a kĺbovoteleskopické pracovné plošiny, až po automobilové pracovné plošiny. S pohonom benzínovým, naftovým, elektrickým a hybridným . Pracovné plošiny majú rôznu výšku zdvihu. Kto chce obsluhovať pracovnú plošinu musí mať písomný doklad (preukaz) o absolvovaní kurzu vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Teda plošinársky preukaz.

1. ZÁKLADNÝ KURZ  – OPAKOVANÉ ŠKOLENIE – AOP – OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN

 • Základný  kurz obsluhy pracovných plošín – ak  nevlastníte ešte preukaz na obsluhu pracovných plošín, nedodržali ste periodicitu školení ( preukaz vám prepadol) je potrebné absolvovať základný kurz obsluhy pracovných plošín
 • Opakované školenie plošinárov ( 1 x za 12 mesiacov ) – opakované školenie obsluhy pracovných plošín je potrebné absolvovať raz za 12 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) plošinárov v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., ( 1 x za 5 rokov ) – nedodržaním lehoty AOP stráca preukaz platnosť

2. PODMIENKY K PRIHLÁSENIU SA NA  KURZ OBSLUHY  PRACOVNÝCH PLOŠÍN

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks

Pre tlačivo na zdravotnú spôsobilosť treba kliknúť na Tlačivo pre lekársky posudok vyššie. Tlačivo by sa Vám malo ukázať alebo stiahnuť do počítača. Tlačivo treba vytlačiť a potvrdiť u lekára. Ak tlačivo nejde alebo neviete stiahnuť treba nás kontaktovať.

3. PRIEBEH KURZU OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN BEZ ŠPZ

 • kurz obsluhy zdvíhacích zariadení – plošín bez ŠPZ začíname  podľa zverejnených termínov na stránke
 • ak termíny nie sú zverejnené treba sa informovať na tel. č. : +421 911 511 299
 • na kurz  si treba priniesť so sebou potvrdenie od lekára a fotografiu (svoju)
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

5. ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane. Patria tam tieto typy :

 • Vežové žeriavy
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka )

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a  výškou zdvihu nad 1,5 m
Ad – stavebný výťah

 1. na prepravu osôb a nákladu
 2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu

6. ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Ba 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie
Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)
Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie  bremena a, to:

 •  zdvíhacie rampy
 •  zdvíhacie plošiny
 • stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 • zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla ,ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be – nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu
Bf – zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

7. KURZ OBSLUHY POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY BEZ ŠPZ

Podmienky k prihláseniu sa na kurz obsluhy pohyblivej pracovnej plošiny bez ŠPZ

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre Lekársky posudok
 • fotografia 3 x 3,5 cm 1 ks

Kurz obsluhy pohyblivých plošín bez ŠPZ sa skladá:

 • konštrukciu a funkciu bezpečnostných zariadení
 • prevádzku, obsluhu a údržbu technických zariadení
 • všeobecné požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy SR
 • osobitné požiadavky k obsluhe plošiny vyplývajúce z STN
 • poznatky z praxe, najčastejšie príčiny úrazov, nehôd a havárií

08. ĎALEJ VÁM PONÚKAME

 • získanie dokladu ( žeriavnický preukaz ) obsluhy zdvíhacích zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie dokladu ( žeriavnický preukaz ) obsluhy zdvíhacích zariadení
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti )
 • opakované školenie v pravidelných intervaloch ( min.1 x 12 mesiacov )
 • aktualizačnú odbornú prípravu ( zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov )
Prihláška na kurz