Project Description

Školenie BOZP pre svojich zamestnancov je jednou zo základných povinností zamestnávateľa. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

ŠKOLENIE BOZP MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI:

  • pri prijatí do zamestnania
  • pri preložení na inú prácu
  • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
  • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
  • pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

Školenia BOZP sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

ŠKOLENIE BOZP – VYKONÁVAME

  • Vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • Školenia pre vodičov motorových vozidiel ( referentov )
Prihláška na školenie