strojník, stavebny stroj

strojník stavebný stroj, kurz, školenie