Project Description

VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
NÍZKOZDVIŽNÉ VOZÍKY

Miesto konania – Nitra

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ

Kurz na VZV (vyskozdvižné vozíky) môže absolvovať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • Osoba je staršia ako 18 rokov
 • Osoba je zdravotne spôsobilá – potvrdenie od lekára
 • Osoba nemusí vlastniť vodičský preukaz pri skupinách I,II,A,B,C,D,E,W1

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU preukaz na obsluhu VZV (vysokozdvižných vozíkov). Pre uchádzačov o zamestnanie odporúčame minimálne skupiny I,II,A,B,C,D,E,W1. Vlastník preukazu s týmito skupinami môže obsluhovať všetky typy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov do nosnosti 5 ton.

KURZ NA VZV (VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY)

 • Kurz na VZV – Základný (Ak ešte nevlastníte preukaz na VZV)
 • Kurz na VZV – rozširovací (Potrebujete rožšíriť/doplniť skupinu na vašom preukaze)
 • Oboznamovnie – opakované školenie ( 1 x za 12 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

PODMIENKY K  PRIHLÁSENIU SA NA KURZ VZV

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (max. 6 mesiacov platná od vydania)
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm
 • vodičský preukaz nie je podmienkou

ROZSAH KURZU VZV

Závisí len od Vás aký rozsah preukazu si vyberiete. Triedu I. a II. a druhy elektrických vozíkov  A, B, C,D,E,W1,W2,G. Podrobné informácie o jednotlivých triedach a druhoch Vám rád poskytne lektor motorových vozíkov : 0911 511 299

ABSOLVOVANÍM KURZU VZV U NÁS ZÍSKATE

 • kompletnú kvalifikáciu potrebnú pre prácu obsluhy motorových vozíkov
 • možnosť zamestnať sa ako obsluha motorových vozíkov v rámci celej SR alebo Európskej únie
 • vedomosti, ktoré budete vedieť okamžite uplatníte v praxi
 • množstvo užitočných  a zaujímavých informácií
 • EU Preukaz obsluhy motorových vozíkov

KURZ VZV ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÝ KURZ RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE

Kurz na VZV  cez projekt RE-PAS je určený ľuďom, ktorý sú evidovaný na úrade práce. Využite možnosť sa rýchlejšie zamestnať pomocou kurzov od našej spoločnosti cez rekvalifikačný kurz RE-PAS a to ZADARMO.

Bližšie informácie o projekte RE-PAS tu : Rekvalifikačný kurz ZADARMO – RE-PAS

 • kurz má optimálny rozsah hodín
 • lektori  vlastnia potrebné osvedčenia a majú dlhoročnú prax v oblasti vedenia motorových vozíkov
 • školenie obsahuje aj reálne prípady z praxe
 • školenie prebieha v našej moderne vybavenej učebni s občerstvením
 • kurzy prispôsobujeme požiadavkám účastníkov po časovej i obsahovej stránke

ROZDELENIE VZV (MOTOROVÝCH VOZÍKOV)

 • Trieda I. – vozíky elektrické (akumulátorové)
 • Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom ( Benzín,Diesel, LPG )

DRUH VZV

 • A – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D – vysokozdvižné ručne vedené
 • E – vysokozdvižné s pákovým riadením
 • W1 – vysokozdvižné s volantovým riadením do 5 t nosnosti
 • W2 – vysokozdvižné s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
 • G – vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou

ĎALEJ VÁM PONÚKAME

 • získanie preukazu obsluhy VZV v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu VZV o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu preukazu VZV ZADARMO ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 • oboznamovanie ( školenie ) v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch
Prihláška na kurz