Project Description

Strojnícky kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení môže absolvovať osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • Osoba je staršia ako 18 rokov
  • Osoba je zdravotne spôsobilá – potvrdenie od lekára
  • Osoba musí vlastniť vodičský preukaz minimálne skupiny B

Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU doklad na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) podľa vášho výberu skupín.Najpoužívanejšie stavebné stroje sú rýpadlá, hĺbydlá (skupina 1B) a nakladacie, vykladacie stavebné stroje (skupina 1C).

STROJNÍCKY KURZ OBSLUHY STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

 • Strojnícky kurz – základný (Nie ste ešte držiteľom prukazu/dokladu na obsluhu stavebných strojov)
 • Strojnícky kurz – rozširovací (Potrebujete rozšíriť/doplniť skupinu na vašom preukaze)
 • Oboznamovanie – opakované školenie v zmysle § 7 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

STROJNÍCKY KURZ ZADARMO !!! VYKONÁVAME AJ REKVALIFIKAČNÝ KURZ RE-PAS – KURZ JE HRADENÝ ÚRADOM PRÁCE

Strojnícky kurz  cez projekt RE-PAS je určený ľuďom , ktorý sú evidovaný na úrade práce. Využite možnosť sa rýchlejšie zamestnať pomocou kurzov od našej spoločnosti cez rekvalifikačný kurz RE-PAS a to ZADARMO.

Bližšie informácie o projekte RE-PAS tu : Rekvalifikačný kurz ZADARMO – RE-PAS

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia.

Podmienky potrebné k prihláseniu sa na kurz :

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania )
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm
 • vodičský preukaz minimálne skupiny B,C alebo T.

Ak vlastníte len vodičské oprávnenie skupiny B – na stavbe, stavenisku (mimo účelová komunikácia) môžete obsluhovať všetky stavebné stroje ale na účelovej komunikácii môžete riadiť stavebné stroje len do hmotnosti 3500 kg.

Ak ste vlastník vodičského oprávnenia skupiny T alebo C – môžete väčsinu stavebných strojov riadiť na stavbe, stavenisku a aj na účelovej komunikácii bez rozdielu hmotnosti.

POSTUP PRIHLÁSENIU SA NA STROJNÍCKY KURZ:

Po vyplnení online prihlášky Vás budeme obratom telefonicky kontaktovať s podrobnými informáciami o kurze.Závisí len od Vás aký rozsah preukazu si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám rád poskytne lektor stavebných strojov: 0911 511 299

SKUPINY VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ:

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce
 • 1 A – Dozéry
 • 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá
 • 1 C – Nakladacie a vykladacie stroje
 • 1 D – Frézy a ryhovače
 • 1 E – Skrapery
 • 1 F – Rúrové ukladače
 • 1 G – Valce
 1. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí
 • 2 A – Betonárne
 • 2 B – Autodomiešavače a automiešače
 • 2 C – Čerpadlá betónových zmesí
 1. Ostatné stroje a zariadenia
 • 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje
 • 3 B – Kompresory

ĎALEJ VÁM PONÚKAME:

 • získanie preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO ( v prípade straty,krádeže alebo poškodenia preukazu )
 • oboznamovanie ( školenie ) v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch
Prihláška na kurz