Cenník poskytovania služieb Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Do 5 zamestnancov 50 €
Od 6 – 10 zamestnancov 60€
Od 11 – 20 zamestnancov 70 €
Od 21 – 35 zamestnancov 100 €
Od 36 – 50 zamestnancov 150 €
Od 50 zamestnancov dohodou
Dokumentácia BOZP
Základný balík  350€
Cenník poskytovania služieb ochrany pred požiarmi
Počet zamestnancov organizácie €/mesiac
Od 5 zamestnancov 20 €
Od 6 – 10 zamestnancov 25 €
Od 11 – 20 zamestnancov 30 €
Od 21 – 35 zamestnancov 40 €
Od 36 – 50 zamestnancov 60 €
Od 50 zamestnancov Dohodou
Dokumentácia Požiarnej ochrany
Základný balík 150 €
Cenník poskytovania služieb Koordinátora na stavenisku
Počet zamestnancov €/výjazd
Do 20 zamestnancov 50 €
Od 21 – 40 zamestnancov 90 €
Od 41 – 100 zamestnancov 125 €
Nad 100 zamestnancov Dohodou
Doprava
do 300 km vrátane spiatočnej cesty 0,30 € za každý začatý km
300 – 500 km vrátane spiatočnej cesty 0,20 € za každý začatý km
nad 500 km vrátane spiatočnej cesty 0,10 € za každý začatý km