DRUH ŠKOLENIA / KURZU CENA ZA OSOBU VYDANÝ DOKLAD TERMÍN OPAKOVANIA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMI (SAFETY AND HEALTH AT WORK, FIRE PROTECTION)
Školenia zamestnancov z BOZP 30,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi 30,- € Záznam 1 x za 24 mesiacov
Protipožiarne hliadky 30,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
KURZ OBSLUHY MOTOROVÝCH A ELEKTRICKÝCH VOZÍKOV (LICENCE FORKLIFT)
Kurz obsluhy nízkozdvižných vozíkov- I-A,B,C* 90,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,W1* 125,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,C,D,W1* 145,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,W1* 165,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1* Odporúčame na Slovensko! AKCIA! 185,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2** AKCIA! 200,- € EU certifikát
Kurz obsluhy vysokodvižných vozíkov- I,II-A,B,C,D,E,W1,W2,G** Odporúčame do zahraničia ! AKCIA ! 250,- € EU certifikát
Rozšírenie preukazu o ďalšiu triedu alebo druh 50,- € EU certifikát
Opakované školenie obsluhy vysokozdvižných vozíkov 25,- € Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava obsluhy vysokozdvižných vozíkov 50,- € Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, certifikátu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 50,- € EU certifikát
KURZ STROJNÍKOV VYBRANÝCH STAVEBNÝCH STROJOV (OPERATOR LICENCE FOR BUILDING MACHINES)
Kurz strojníkov stavebných strojov 1 kategória ** napríklad 1C 150,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 2 kategórie ** napríklad 1B+1C 200,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 3 kategórie **  napríklad 1A+1B+1C Odporúčame!  250,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 4 kategórie ** napríklad 1A+1B+1C+2B 300,- € EU certifikát/Doklad
Kurz strojníkov stavebných strojov 5 kategórií ** napríklad 1A+1B+1C+1G+2B 350,- € EU certifikát/Doklad
Rozšírenie dokladu o ďalší druh stroja, zariadenia 100,- € EU certifikát/Doklad
Opakované školenie strojníkov stavebných strojov 25,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 24 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava strojníkov stavebných strojov 50,- € Záznam/Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát dokladu, certifikátu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 50,- € EU certifikát/Doklad
KURZ OBSLUHY( ŽERIAVNIKOV ) ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Aa,Ba1,
Kurz žeriavnika Nakladacích žeriavov  (Hydraulická ruka) 85,- € Doklad
Kurz žeriavnika Mostových žeriavov (Halových žeriavov) 85,- € Doklad
Kurz žeriavnika Portálových žeriavov 85,- € Doklad
Kurz žeriavnika Stĺpových otočných žeriavov 85,- € Doklad
Kurz žeriavnika Konzolových žeriavov 85,- € Doklad
Opakované školenie žeriavnikov 25,- € Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava žeriavnikov 50,- € Osvedčenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu, dokladu (len ak bol vydaný v našej spoločnosti) 50,- € Preukaz/Doklad
KURZ OBSLUHY PRACOVNÝCH PLOŠÍN bez ŠPZ – NOŽNICOVÉ, KĹBOVÉ, PRÍPOJNÉ (LICENCE WORK PLATFORMS)
Kurz obsluhy pohyblivých  pracovných plošín (bez ŠPZ) 100,- € Doklad
Opakované školenie obsluhy pohyblivých pracovných plošín (bez ŠPZ) 25,- € Záznam 1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti) 50,- € Doklad
Vydanie EU certifikátu 1A, 1B, 3A, 3B, PAV, MCWP 50,- € EU certifikát
KURZ VIAZAČA BREMIEN (LICENCE LOAD BINDER)
Kurz viazača bremien 80,- € Preukaz
Opakované školenie viazača bremien 25,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava viazača bremien 40,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 5 rokov
Duplikát preukazu (len v prípade ak bol vydaný v našej spoločnosti) 50,- € Preukaz
KURZ OBSLUHY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ sk. Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf
Ba2- Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 70,- € Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bb- Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bc1- Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bc2- Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd1- Zdvíhacia rampa  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd2- Zdvíhacia plošina  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd3- Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bd4- Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu  70,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Bf- Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m  60,- €  Doklad 1 x za 12 mesiacov
Opakované školenie obsluhy zdvíhacích zariadení 25,- € Záznam/Potvrdenie 1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 50,- € Doklad
KURZ LEŠENÁROV / Montáž a demontáž lešenia /
Základný kurz lešenárov (na vybrané 3 druhy lešenia) 120,- € Preukaz
Opakované školenie lešenárov 25,- € Záznam/Potvrdenie 1x za 12 mesiacov
Aktualizačná odborná príprava lešenárov 50,- € Záznam/Potvrdenie 1x za 5 rokov
Každý ďalší druh lešenia 50,- € Preukaz
ŠKOLENIE PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU ( LICENCE WORK TO HEIGHTS )
Školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou 30,- € Doklad 1 x za 12 mesiacov
Duplikát dokladu ( len ak bol vydaný v našej spoločnosti ) 30,- € Doklad
ADMINISTRATÍVNE A PREPRAVNÉ NÁKLADY
Poštovné a balné 3,50,- €
Prepravné náklady 0,50,- €/ km
(v cene za kurz je zahrnuté vydanie preukazu, dokladu) * Ceny sú uvedené bez DPH

Vysvetlivky

*Možnosť získať  aj bez vodičského oprávnenia
**Možnosť získať certifikát aj s vodičským oprávnením skupiny B