Druh:
Obsluha mostových žeriavovObsluha portálových žeriavovObsluha konzolových žeriavovObsluha stĺpových otočných žeriavovObsluha nakladacích žeriavov (hydraulická ruka)Obsluha pracovných plošín bez ŠPZ (nožnicové, kĺbové, prípojné)Obsluha kontajnerových nakladačov
Platba:
Názov firmy:*

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska
Ulica:
Číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Skupiny vodičského oprávnenia:
A1AB1C1CD1DBEC1BCED1EDEAMTNevlastním vodičské oprávnenie
Číslo vodičského preukazu:

Váš e-mail:*
Telefónne číslo:*
Zahraničné číslo:
Som si vedomý, že ako žiadateľ som povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu (nie staršie ako 6 mesiacov), na ktorú žiadam vydanie preukazu alebo dokladu a doklady, ktorými preukážem splnenie zákonom stanovených podmienok.
Svojim prihlásením sa na vybraný kurz potvrdzujem, že nie som telesne a duševne nespôsobilý/á pre výkon činností v žiadosti uvedených, netrpím žiadnou utajenou chorobou a nie je mi známa žiadna duševná vada, ktorá by ma činila pre výkon činností neschopným.

Vyhlasujem, že som prečítal/a, porozumel/a a prijal/a vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.